chu vi hình chữ nhật

Hình chữ nhật là một trong các hình học được đưa vào giảng dạy trong chương trình tiểu học cho học sinh lớp 3. Đây không chỉ là hình học ứng dụng nhiều trong học tập mà còn ứng dụng nhiều trong đời sống. Do đó, việc am hiểu và nắm vững về các công thức tính diện tích hình chữ nhật, công thức tính chu vi hình chữ nhật là rất quan trọng đối với học sinh. Dưới đây là chi tiết về công thức tính diện tích HCN và ví dụ.

1. Khái niệm và tính chất của hình chữ nhật

Hình chữ nhật được định nghĩa là hình tứ giác có bốn góc vuông, gồm bốn cạnh. Hình chữ nhật có chiều dài, và chiều rộng, hai cạnh đối diện trong hình chữ nhật song song và bằng nhau.công thức tính diện tích hình chữ nhật

Hình chữ nhật được chứng minh cũng là một hình bình hành và cũng là một hình thang cân. Đây là điểm đặc trưng của hình chữ nhật mà học sinh cần lưu ý.

Về tính chất của hình chữ nhật, hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành và hình thang cân. Trong hình chữ nhật có 02 đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Bạn có thể nhận biết hình chữ nhật qua một trong những dấu hiệu dưới đây:

– Hình thang cân có 01 góc vuông là hình chữ nhật

– Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật

– Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật

– Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về định nghĩa diện tích hình chữ nhật. Trên một mặt phẳng, diện tích hình chữ nhật là phần mặt phẳng bên trong các cạnh của hình chữ nhật. Diện tích hình chữ nhật bằng diện tích của chiều dài nhân với chiều rộng hình chữ nhật.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật như sau:diện tích hình chữ nhật

S = a x b

Trong đó:

– S là ký hiệu thể hiện diện tích của hình chữ nhật. Đơn vị tính diện tích là mét vuông (m2), cm2 tùy thuộc vào đơn vị đo của chiều rộng, chiều dài hình chữ nhật.

– a là ký hiệu cho chiều dài của hình chữ nhật. Đơn vị đo chiều dài là mm, cm, m,…

– b là chiều rộng của hình chữ nhật. Đơn vị đo chiều rộng hình chữ nhật là cm, m, mm,…

Lưu ý: Khi áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật, đơn vị đo của chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật phải quy đổi về cùng một đơn vị.

Hướng dẫn quy đổi đơn vị từ: 1 m = 10 dm, 1 dm = 10 cm, 1 cm = 10 mm

3. Ví dụ áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật

Trong học tập, không phải bài toán nào cũng yêu cầu học sinh giải bài toán, tìm diện tích của hình chữ nhật mà phải tìm những yếu tố khác trong công thức tính diện tích hình chữ nhật. Ví dụ như tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật. Dưới đây là một số ví dụ để bạn có thể hiểu hơn về áp dụng công  thức tính diện tích hình chữ nhật.

Đề bài ví dụ: Một hình chữ nhật ABCD.

Câu hỏi 1: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 8cm và chiều rộng 6cm. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu.

Giải:

Vì chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đều tính bằng đơn vị đo cm nên không đổi đơn vị. Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật ta có:

SABCD  = a x b = 8 x 6 = 48 cm2chu vi hình chữ nhật

Câu hỏi 2: Cho diện tích hình chữ nhật 40 cm2 , chiều dài hình chữ nhật là 8cm, tính chiều rộng của hình chữ nhật ABCD

Giải:

Từ công thức tính diện tích hình chữ nhật SABCD  = a x b, ta có b = SABCD : a = 40 : 8 = 5. Vậy, chiều rộng của hình chữ nhật ABCD là 5cm. Đối với trường hợp cho diện tích, tính chiều dài hình chữ nhật ABCD cũng có cách tính tương tự.

Câu hỏi 3: Cho chu vi hình chữ nhật ABCD 20 cm, chiều rộng của hình chữ nhật là 4 cm. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

Giải:

Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật: PABCD = (a + b) x 2

Theo đề bài cho, ta có: 20 = (a + 4) x 2

ó 10 = a + 4

ó a = 6

Chiều dài của hình chữ nhật là 6cm, diện tích hình chữ nhật ABCD bằng:

SABCD = a x b = 6 x 4 = 24 cm2

Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD là 24 cm2. Trường hợp cho chu vi, chiều dài hình chữ nhật thì diện tích hình chữ nhật ABCD cũng có cách tính tương tự.

Câu hỏi 4: Cho biết chiều dài hình chữ nhật bằng a, đường chéo bằng c. Tính diện tích của hình chữ nhật ABCD.

Giải:

Đây là bài toán tính diện tích hình chữ nhật, áp dụng cách tính của bậc Trung học cơ sở, sử dụng định lý Pytago.

– Đầu tiên, tính chiều rộng dựa vào chiều dài và đường chéo theo định lý Pytago:

c = căn bậc hai của (a2 + b2). Giải biểu thức ta tìm được chiều rộng của hình chữ nhật ABCD.

– Sau khi có chiều rộng, chiều dài hình chữ nhật, ta áp dụng vào công thức SABCD = a x b để tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

Trên đây là giới thiệu của chúng tôi về hình chữ nhật và công thức tính diện tích hình chữ nhật trong một vài trường hợp phổ biến thường gặp. Bên cạnh đó là những ví dụ thực tế để bạn đọc có thể hiểu, ứng dụng công thức tính diện tích HCN một cách chính xác và học tập hiệu quả hơn.

Tagged:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *