Các loại chứng nhận tự nguyện và qui định nhập khẩu thủy sản để đáp ứng thị trường EU

 

Khóa đào tạo đã được Dự án EU-MUTRAP hỗ trợ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam (VASEP) tổ chức trong các ngày 22 - 26/9/2017 tại Tp. HCM và Tp. Cần Thơ. Khóa đào tạo nhằm cung cấp thông tin về yêu cầu chứng nhận tự nguyện và qui định nhập khẩu đối với các sản phẩm thuỷ sản đặt ra bởi thị trường EU; Nhu cầu, hiện trạng và định hướng áp dụng chứng nhận của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuỷ sản Việt Nam. 

Khóa đào tạo tập trung vào các nội dung chính: Các tiêu chuẩn tự nguyện đang áp dụng trong ngành thủy sản; Các tiêu chuẩn GFSI (Global Food Safety Initiative); Các tiêu chuẩn áp dụng cho vùng nuôi, trại giống, vùng khai thác, nhà máy thức ăn; Các tiêu chuẩn áp dụng cho nhà máy chê biến thủy sản; Các tiêu chuẩn thuộc nhóm môi trường, trách nhiệm xã hội; Các yêu cầu, qui định chung của thủy sản nhập khẩu vào thị trường EU; và các yêu cầu, qui định riêng của thủy sản nhập khẩu vào các quốc gia thuộc EU.

Nguồn: EU-MUTRAP

Home Tin Tức Tin MUTRAP Các loại chứng nhận tự nguyện và qui định nhập khẩu thủy sản để đáp ứng thị trường EU