Ứng dụng công nghệ kết nối thông tin xúc tiến thương mại quốc gia

 

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-TTg phê" duyệt Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 - 2020. Một số nội dung quan trọng của Đề án là đổi mới phương thức thực hiện thông tin xúc tiến thương mại và đa dạng hóa, nâng cao chất lượng thông tin xúc tiến thương mại. 

Để triển khai Đề án, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương đề xuất Dự án xây dựng ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) kết nối thông tin mạng lưới xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia. Mục tiêu của dự án là xây dựng và vận hành thông suốt hệ thống cơ sỏ dữ liệu và liên kết trao đổi thông tin xúc tiến thương mại quốc gia; chuẩn hóa các chương trình đào tạo, sổ tay nghiệp vụ XTTM. 

Ngày 20/9 tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Dự án EU-MUTRAP tổ chức Hội thảo góp ý nội dung xây dựng ứng dụng CNTT kết nối thông tin mạng lưới XTTM quốc gia. 

Theo bà Doãn Thị Thu Thủy - hàm Phó Cục trưởng Cục XTTM, Đề án góp phần triển khai các mục tiêu phát triển thị trường, hàng hóa xuất nhập khẩu, củng cố và mỏ rộng thị trường trong nước, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, cũng như tiêu thụ hàng hóa, tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa theo các chiến lược, đề án đã được phê duyệt. CNTT giúp cho việc liên kết thông tin của các tổ chức XTTM một cách thống nhất, chính xác, kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm. 

Hiện nay chưa có thông tin liên kết giữa nhà phân phối và người tiêu dùng. Chính vì vậy cần thiết phải có riêng một hệ thống nhằm kết nối các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong cùng một mạng lưới, dưới sự giám sát của Cục XTTM. 

Ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT XTTM (INTEC) - Cục XTTM cho biết, sau khi hoàn thiện, hệ thống thông tin XTTM sẽ giảm thiểu các khâu trung gian, tạo thuận lợi với chi phí thấp nhất cho việc tiếp cận thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; loại bỏ sự trùng lắp và thiếu cập nhật, sát với nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp...

Ông Đức đề xuất, hệ thống thông tin XTTM sau khi được đầu tư nên sớm triển khai thu phí cung cấp dịch vụ, hướng đến tăng chất lượng dịch vụ thông tin và đáp ứng đúng với nhu cầu. Hiện nay, Việt Nam chưa thu bất kỳ loại phí nào liên quan đến cung cấp thông tin về XTTM ỏ trong nước và nước ngoài, mọi thông tin cung cấp đều được miễn phí. Tuy nhiên, một số quốc gia mà năng lực công tác thông tin XTTM phát huy được hiệu quả đều có thu phí cho hoạt động này, có thể ở từng khâu nhất định./.

Nguồn: EU-MUTRAP

Home Tin Tức Tin MUTRAP Ứng dụng công nghệ kết nối thông tin xúc tiến thương mại quốc gia