Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2006/NĐ-CP

Hoạt động xúc tiến thương mại hiện nay được điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tương đối hoàn chỉnh, trong đó có Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Tuy nhiên, Nghị định số 37 được ban hành đã lâu, hiện có nhiều quy định không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37.

Trong tháng 6/2017, Dự án EU-MUTRAP hỗ trợ Cục Xúc tiến thương mại tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Bùi Huy Sơn- Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại- Bộ Công Thương cho biết, hoạt động khuyến mại là công cụ hỗ trợ quan trọng để đảm bảo cho sự phát triển và tăng trưởng doanh thu cũng như quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Việc sửa đổi Nghị định, bổ sung một số điều Nghị định 37 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động khuyến mại hiệu quả, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng khi tham gia các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp, cũng như đảm bảo cạnh tranh công bằng, minh bạch giữa các doanh nghiệp cùng nhóm ngành hàng.

Theo đó, ngoài việc sửa đổi các điều thuộc Nghị định 37/2006, Dự thảo sẽ bổ sung thêm một điều khoản quy định về nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại; một điều khoản về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại; một điều về hoạt động khuyến mại theo phương thức đa cấp; một điều về hình thức khuyến mại chiết khấu;….

Các đóng góp cho Dự thảo tập trung vào một số nội dung quan trọng : khái niệm về thương nhân thực hiện khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với tùy loại hàng hóa, trách nhiệm trước pháp luật về chương trình khuyến mại… Những ý kiến là cơ sở để Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định tổng hợp, hoàn thiện nội dung Dự thảo.

 Nguồn: EU-MUTRAP

Nội dung Dự thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ Công Thương (http://moit.gov.vn) và website của Cục Xúc tiến thương mại (http://vietrade.gov.vn).

Home Tin Tức Tin MUTRAP Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2006/NĐ-CP