Đánh giá tác động của các cam kết lao động trong chương phát triển bền vững, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU

Sau khi chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) vào cuối năm 2015,  Việt Nam và EU đang tiến hành rà soát pháp lý lời văn Hiệp định và triển khai các thủ tục chuẩn bị ký kết Hiệp định. Hai bên thống nhất sẽ nỗ lực hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định có hiệu lực ngay từ đầu năm 2018.

Hiệp định EVFTA sẽ có tác dụng tích cực trong việc thu hút đầu tư vào Việt Nam và có ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp Việt Nam. Vấn đề thương mại, lao động-xã hội và môi trường được thể hiện tại chương Phát triển bền vững của Hiệp định, nhằm mục tiêu đảm bảo đầu tư, thương mại và đảm bảo về môi trường, với nguyên tắc ứng xử về môi trường; đảm bảo các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản.

Ngày 14/10/2016 tại Hà Nội, Dự án EU-MUTRAP phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo “Đánh giá tác động của các cam kết lao động trong chương phát triển bền vững, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU”.

Tham dự hội thảo có các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng hơn 70 đại diện đến từ các cơ quan quản trị công, các tổ chức của người lao động, người sử dụng lao động và các doanh nghiệp tư nhân.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày vấn đề lao động – xã hội trong các hiệp định thương mại tự do nói chung và trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU nói riêng, đánh giá tác động của các hiệp định này đối với lĩnh vực lao động - xã hội và kế hoạch sửa đổi pháp luật lao động của Việt Nam phù hợp với cam kết tại các hiệp định này.

Ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học, Lao động và Xã hội cho biết, theo Ngân hàng Thế giới, trong giai đoạn từ năm 2020 – 2030, không chỉ có việc làm tăng lên mà dự kiến tiền lương cũng sẽ tăng lên, trong đó tăng cao nhất là đối với lao động có tay nghề thấp. Việc chuyển dịch lao động trong các ngành nghề sẽ tiếp tục thúc đẩy di cư lao động nội địa.

Theo các chuyên gia, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là EVFTA sẽ có một số tác động tích cực: giúp nâng cao nhận thức, thúc đẩy quá trình sửa đổi pháp luật cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; chuẩn bị các điều kiện về tổ chức thực hiện…  Ngoài ra, các hiệp định này còn tác động đến việc làm,  tiền lương, dịch chuyển lao động, an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Mặt khác, các hiệp định cũng tạo ra những thách thức đối với xã hội: áp lực đối với hệ thống giáo dục, cải thiện chất lượng lao động, cải thiện việc làm cho các nhóm dễ bị tổn thương, nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động, ô nhiễm môi trường và gia tăng bất bình đẳng, phân hóa về thu nhập.

Hội thảo đã thu được nhiều ý kiến đóng góp cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc hoàn thiện Kế hoạch tổng thể nhằm thực hiện “Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” của Chính phủ.

Các nội dung của Hội thảo còn giúp cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn thiện bản dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi, dự kiến sẽ công bố trên Web vào cuối tháng 11 để lấy ý kiến rộng rãi. 

Nguồn: EU-MUTRAP

Home Tin Tức Tin MUTRAP Đánh giá tác động của các cam kết lao động trong chương phát triển bền vững, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU