Các loại chứng nhận tự nguyện và qui định nhập khẩu thủy sản để đáp ứng thị trường EU

Khóa đào tạo đã được Dự án EU-MUTRAP hỗ trợ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam (VASEP) tổ chức trong các ngày 22 - 26/9/2017 tại Tp. HCM và Tp. Cần Thơ. Khóa đào tạo nhằm cung cấp thông tin về yêu cầu chứng nhận tự nguyện và qui định nhập khẩu đối với các sản phẩm thuỷ sản đặt ra bởi thị trường EU; Nhu cầu, hiện trạng và định hướng áp dụng chứng nhận của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuỷ sản Việt Nam. 

Xem tiếp...

Khuyến nghị chính sách để quản lý phát triển nông nghiệp hữu cơ

Ngày 31/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Dự án EU-MUTRAP tổ chức Hội thảo khuyến nghị chính sách quản lý và phát triển nông nghiệp hữu cơ. Hội thảo nhằm lấy kiến của các chuyên gia, nhà sản xuất, doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp hữu cơ, giúp cho việc xây dựng dự thảo Nghị định về sản xuất NNHC trình Chính phủ phê duyệt.

Xem tiếp...

Ứng dụng công nghệ kết nối thông tin xúc tiến thương mại quốc gia

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-TTg phê" duyệt Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 - 2020. Một số nội dung quan trọng của Đề án là đổi mới phương thức thực hiện thông tin xúc tiến thương mại và đa dạng hóa, nâng cao chất lượng thông tin xúc tiến thương mại. 

Để triển khai Đề án, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương đề xuất Dự án xây dựng ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) kết nối thông tin mạng lưới xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia. Mục tiêu của dự án là xây dựng và vận hành thông suốt hệ thống cơ sỏ dữ liệu và liên kết trao đổi thông tin xúc tiến thương mại quốc gia; chuẩn hóa các chương trình đào tạo, sổ tay nghiệp vụ XTTM. 

Xem tiếp...

Góp ý về dự thảo sửa đổi, bổ sung thông tư quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác

Trong những năm vừa qua, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành một số Thông tư quy định chứng nhận và xác nhận thủy sản khai thác.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, đã xuất hiện các vướng mắc trong quản lý và thực hiện. Ngoài ra, Việt Nam cần đáp ứng khuyến nghị của Tổng vụ Hàng hải và Nghề cá châu Âu (EU - DG MARE) về kiểm soát khai thác thủy sản IUU[1] tại Việt Nam. Tổng cục Thủy sản đã dự thảo sửa đổi, bổ sung các Thông tư trước đây quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác. Ngày 31/8/2017, tại Nha Trang, Dự án EU-MUTRAP đã hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo nhằm lấy ý kiến góp ý bản Dự thảo của Tổng Cục Thủy sản.  

Xem tiếp...