Thông báo mời thầu cung cấp thiết bị - 4

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ 


Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị cho các đơn vị thụ hưởng của Dự án – Lần 2

Số tham chiếu: EuropeAid/137-170/ ID/ SUP/VN

 

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) kính mời các nhà thầu có đủ tư cách tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị cho các đơn vị thụ hưởng của Dự án.

Hồ sơ mời thầu bằng tiếng Anh (giá 500.000 VND/bộ) được phát hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2015 tại:

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu

Phòng 1203, tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội

49 Hai Bà Trưng, Hà Nội

đồng thời được thông báo tại trang Web của Dự án

http://www.mutrap.org.vn 

(Bấm vào đây để tải về)

và trang Web của tổ chức EuropeAid:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-ervices/index.cfm?do=publi.welcome

Hạn chót nộp hồ sơ dự thầu: 17:00 ngày 15 tháng 6 năm 2014. Các thông tin bổ sung và các câu hỏi cũng như câu trả lời trong việc làm rõ hồ sơ mời thầu trên (nếu có) sẽ được đăng tải tại các trang web nói trên./.


Home Thông báo Thông báo mời thầu cung cấp thiết bị - 4