Thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ 4: Cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm ứng dụng cho các đơn vị hưởng thụ của Dự án - Giai đoạn 2

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ


Tên gói thầu: Phát triển phần mềm ứng dụng cho các đơn vị thụ hưởng của Dự án – Giai đoạn 2
Số tham chiếu: EU-MUTRAP/Software for beneficiaries – PE2

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) kính mời các nhà thầu có đủ tư cách tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm ứng dụng cho các đơn vị thụ hưởng của Dự án. 

Hồ sơ mời thầu bằng tiếng Anh (giá 500.000 VND/bộ) được phát hành từ ngày 08 tháng 5 năm 2015 tại:
Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu
Phòng 1203, tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội
49 Hai Bà Trưng, Hà Nội
đồng thời được thông báo tại trang Web của của Dự án
http://www.mutrap.org.vn

(Bấm vào đây để tải về)


Hạn chót nộp hồ sơ dự thầu: 17:00 ngày 08 tháng 6 năm 2015. Các thông tin bổ sung và các câu hỏi cũng như câu trả lời trong việc làm rõ hồ sơ mời thầu trên (nếu có) sẽ được đăng tải tại trang web nói trên./.

Home Thông báo Thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ 4: Cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm ứng dụng cho các đơn vị hưởng thụ của Dự án - Giai đoạn 2