Tài liệu hội thảo
Toàn thư viện Tìm kiếm tài liệu
Thư mục: Tài liệu hội thảo
Trang 1 / 10
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Ascending]
2016-12-28 TP Hồ Chí Minh: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC): những vấn đề cần lưu ý đối với doanh nghiệp nông thuỷ sản Việt Nam - 4.38 MB
2016-12-26 Nha Trang: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC): những vấn đề cần lưu ý đối với doanh nghiệp nông thuỷ sản Việt Nam - 4.38 MB
2016/ 11/ 7-11 Hà Nội: Khóa đào tạo nâng cao: Luật đầu tư quốc tế và giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư - 19.37 MB
2016-11-03 Hà Nội: HỘI THẢO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - EU: AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ CƠ HỘI TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CHO NÔNG SẢN - ĐỒ UỐNG - 8.98 MB
2016/10/19-21 Hà Nội: Khóa đào tạo khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU - 3.81 MB
2016-10-14 Hà Nội: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CAM KẾT LAO ĐỘNG TRONG CHƯƠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - EU - 2.31 MB
2016-10-07 TP Hồ Chí Minh: Hội thảo tập huấn yêu cầu chứng nhận đối với Thủy sản Xuất khẩu sang Thị trường châu Âu - 7.44 MB
2016-10- 05 Nha Trang: Hội thảo tập huấn yêu cầu chứng nhận đối với Thủy sản Xuất khẩu sang Thị trường châu Âu - 9.68 MB
2016-08-10 Đồng Nai: Hội thảo Quy tắc xuất xứ và các biện pháp phi thuế quan trong các Hiệp định thương mại Việt Nam - EU(EVFTA) và Việt Nam - Hàn Quốc(VKFTA): Những vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm - 4.14 MB
2016-07-01 TP.Hồ Chí Minh: Hội thảo Chỉ dẫn địa lý và những cam kết trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam – EU (EVFTA) - 17.1 MB