Hiệp định thương mại
Toàn thư viện Tìm kiếm tài liệu
Thư mục: Hiệp định thương mại
Trang 1 / 2
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Tuyên bố chung của Bộ trưởng Bộ Công Thương nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cao ủy Thương mại Châu Âu về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU "Kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Nam - EU" - 193.83 KB
Hiệp định về quan hệ đối tác kinh tế toàn diện giữa các quốc gia thành viên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản - 12.25 MB
Hiệp định Việt Nam - Hoa Kỳ về quan hệ thương mại - 1003.76 KB
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi-lê - 7.2 MB
Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ - 352.18 KB
Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) - 27.16 MB
Hiệp định TMHH trong khuôn khổ hiệp định khung về HTKT toàn diện giữa hiệp hội các quốc gia DNA và Ấn Độ - 312.21 KB
Hiệp định về thương mại hàng hóa giữa chính phủ và các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc - 429.02 KB
Hiệp định về giải quyết tranh chấp về hợp tác kinh tế giữa hiệp hội các quốc gia DNA và Hàn Quốc - 321.6 KB
Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn Asean - Trung Quốc - 289.22 KB