Hiệp định thương mại
Toàn thư viện Tìm kiếm tài liệu
Thư mục: Báo cáo của các hoạt động Mutrap III
Trang 1 / 4
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Ascending]
Thư mục con:
Phụ lục của báo cáo SPS Tệp tin: 4
Phụ lục của báo cáo TBT Tệp tin: 6
WTO-7 SPS: Vượt qua các rào cản SPS để thúc đẩy xuất khẩu sang Liên minh châu Âu - 839.9 KB
WTO-3: Chuẩn bị trước cho kỳ rà soát chính sách thương mại đầu tiên của Việt Nam trong WTO - 809.15 KB
WTO-5: Hỗ trợ Bộ Công Thương nâng cao chất lượng các văn bản pháp luật của VN về thương mại và phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế - 994.96 KB
SERV-4: Rà soát khuôn khổ pháp lý về dịch vụ phân phối ở Viêt Nam và những khuyến nghị về sự phù hợp của các quy định chuyên ngành với cam kết WTO - 1.16 MB
SERV-1: Đánh giá tác động tổng thể của tự do hóa thương mại dịch vụ đối với nền kinh tế Việt Nam - 1.47 MB
WTO-C2F: Nghiên cứu phân loại dịch vụ trong nền kinh tế số và hệ luỵ đối với đàm phán thương mại và thực hiện các cam kết đa phương, khu vực và song phương - 1.62 MB
WTO-C2B: Các chính sách tài khóa về nhiên liệu hóa thạch và Phát thải khí nhà kính ở Việt Nam - 1.75 MB
WTO -6A: Hỗ trợ Bộ Công Thương sửa đổi Nghị định 72/2006/NĐ-CP về văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài - 874.28 KB
FTA HOR Followup: Tác động của cam kết mở cửa thị trường trong WTO và các FTA đến hoạt động sản xuất, thương mại của VN - 4.3 MB
WTO-C2K: Hỗ trợ Bộ Công Thương nghiên cứu xây dựng Dự thảo Nghị định mới về thương mại điện tử - 976.5 KB